وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  • هفته دولت، هفته آرامش و اميد گرامي باد.

  • نمايي از فضاي باز سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

  • سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، بوستان ميلاد

  • مركز همايش‌هاي ملي و بين المللي امام رضا عليه السلام

  • امضاي قرارداد انتقال دانش فني طرح ملي ميكرو آلگ به بخش خصوصي

  • سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

  • سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

8
شهریور
1393
به گزارش روابط عمومي، در جلسه 155 شوراي مركزي ارزيابي و تصويب طرح‌هاي اداره کل پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش با اجرای 5 طرح تحقیقاتی موافقت و خاتمه دو طرح تحقیقاتی اعلام شد.
8
شهریور
1393
به گزارش روابط عمومي، در جلسه پذيرش، بررسي و داوري اختراعات شوراي تخصصي ارزيابي اختراعات دفتر مديريت دانش و مالكيت فكري، از مجموع 21 طرح اختراعي، 8 طرح عنوان اختراع را به خود اختصاص داد.
5
شهریور
1393
با حضور دكتر اكبري از سايت جديد شركت سروهيدروليك پويا مستقر در مركز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران رونمايي شد.
5
شهریور
1393
در پي اعلام برنامه "درهاي باز" سازمان جديدترين دستاوردهاي اخير سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در برنامه دوربين هفت شبكه آموزش معرفي شد
4
شهریور
1393
به گزارش روابط عمومي، به موجب حكمي از سوي دكتر اكبري رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دكتر عبدالرضا صميمي، معاون توسعه فناوري به سمت دبير بيست و هشتمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي منصوب شد.
4
شهریور
1393
به گزارش روابط عمومي‌، دوره آموزشي ارتباطات سازماني با تمرکز بر گزارش‌نویسی براي تبديل وضعيت همكاران رسمي آزمايشي به رسمي قطعي برگزار شد.
4
شهریور
1393
در مراسم تكريم دكتر فرجي‌دانا كه در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد، دكتر احمد اكبري رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حضور يافت و با اهداي لوح سپاس مراتب قدرداني خود و همكاران سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را از خدمات شايسته ايشان به جامعه علمي و دانشگاهي ايران ابراز داشت.
4
شهریور
1393
با امضاي تفاهم‌نامه همكاري مشترك ميان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مركز آموزش‌ها و پژوهش‌هاي تخصصي بين‌المللي وزارت امورخارجه مركز "مطالعات سياست‌گذاري و ديپلماسي علم، فناوري و نوآوري" ايجاد مي‌شود.