سه شنبه 10 آذر 1394
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
Banner rotator
روز گذشته هيئتي متشکل از مقامات عالي رتبه دانشگاهي ايالت بادن روتنبرگ آلمان از محل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد کردند.
در هفته پژوهش؛
معاون نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري برنامه‌هاي دفتر مالکيت فکري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را اعلام کرد
در اولين روز از برگزاري بيست‌و‌دومين کنفرانس مهندسي زيست پزشکي کارگاه‌هاي تخصصي ويژه کنفرانس در حال برگزاري است.
در پي انعقاد تفاهم‌نامه مشترک ميان وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري،‌ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پرفسور مجيد سميعي،‌ مبني بر احداث مرکز تحقيقات فناوري‌هاي پزشکي، ‌دکتر فرهادي وزير علوم،‌ تحقيقات و فناوري از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد نمود و در جريان روند اجراي اين تفاهم‌نامه و همچنين مراحل پيشرفت و احداث اين مرکز قرار گرفت.
به منظور بازديد از دستاوردهاي علمي پژوهشکده‌هاي زيست فناوري و فناوري‌هاي شيميايي دکتر مصطفي ارگون از کشور ترکيه از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي، سي و يکمين شمارة نشرية الکترونيکي شوق‌کارآفريني (آبان 94) ويژة اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان سراسر کشور منتشر شد.
به منظور بررسي شرايط انتقال دانش‌فني و احداث نيروگاه خورشيدي فتوولتائيک 50 مگاواتي هيئتي از کشور اسپانيا در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حضور يافت.
روز گذشته معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست از مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بازديد کرد.


گزارش ‌های تصويری


لينکهای مرتبط

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276031,32 - 56276310 - 56276341,44