چهارشنبه 1 فروردین 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

گالری تصاوير

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران - زمستان 96

  • چهارشنبه 11 بهمن 1396
  • 522
  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27