چهارشنبه 2 اسفند 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

دريافت طرح‌هاي پژوهشي از محققان 25 کشور در دبيرخانه جشنواره خوارزمي

  • چهارشنبه 8 شهریور 1396
  • 2567

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27