چهارشنبه 2 اسفند 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

تفاهم‌نامه با ميراث فرهنگي به امضا رسيد

  • شنبه 11 شهریور 1396
  • 1493

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري تفاهم‌نامه همكاري علمي، پژوهشي و آموزشي مشترك به امضا رساندند.

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري تفاهم‌نامه همكاري علمي، پژوهشي و آموزشي مشترك به امضا رساندند.

 

به گزارش روابط عمومي، حركت در جهت توسعه همكاري‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري با هدف تقويت ميان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور رفع نيازهاي پژوهشي طرفين و كمك به حمايت از ميراث فرهنگي از جمله اهداف اين تفاهم‌نامه است.

برخي از محورهاي اين همكاري مشترك فراهم كردن بسترهاي مناسب براي فعاليت‌هاي پژوهشي در راستاي نيازهاي حوزه ميراث فرهنگي، ايجاد زمينه‌هاي همكاري در جهت تاسيس رشته‌هاي دانشگاهي حوزه شناسايي و حفاظت از ميراث مادي و ناملموس كشور و پذيرش موضوعات پژوهشي معرفي شده از ناحيه پژوهشگاه در قالب پايان‌نامه و رساله دانشجويي است.

تفاهم‌نامه همكاري علمي، پژوهشي و آموزشي به امضاي دكتر فتح‌اله مضطرزاده، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و مهندس سيد محمد بهشتي، رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري رسيد.#

 آخرين اخبار

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27