یکشنبه 3 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

كارگاه آموزشي Real Time PCR برگزار شد

  • چهارشنبه 22 شهریور 1396
  • 2175

اداره کل امور آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران كارگاه آموزشي Real Time PCR را برگزار كرد.

اداره کل امور آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران كارگاه آموزشي Real Time PCR را برگزار كرد.

 

به گزارش روابط عمومي، اين كارگاه آموزشي با همکاری اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش‌های تخصصی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و شرکت آرمین طب نوین طي هفته جاری در محل سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران برگزار شد.

اصول تئوری و مکانیزم Real Time PCR و انواع آن، شامل روش‌های اختصاصی مبتنی بر پروب و روش‌های غیر اختصاصی با استفاده از رنگ‌های Inter calate شونده و نيز کاربردهای Real Time PCR نظیر سنجش کمی، سنجش میزان بیان ژن، کاربردهای تشخیصی، مطالعات ژنتیک و پلی مورفیسم و تشخیص تراریخت از محورهاي اصلي اين كارگاه بود.

همچنين در اين كارگاه يك روزه در خصوص آشنایی با دستگاه MIC q PCR و نحوه کار با نرم افزار مربوطه، تنظیمات و تحلیل نتایج توضيحاتي ارائه شد.

مدرس اين دوره آموزشي دکتر پرنور، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران بود.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27