پنجشنبه 24 آبان 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

انتصابات جديد در حوزه معاونت تجاري‌سازي، نوآوري و انتقال فناوري

  • چهارشنبه 17 آبان 1396
  • 1220

رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران سرپرست اداره كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاهها و صنعت و اداره کل دفتر مالکیت فکری را منصوب كرد.

رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، سرپرست اداره كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاهها و صنعت و اداره کل دفتر مالکیت فکری را منصوب كرد.

 

به موجب احكام جداگانه‌اي از سوي دكتر فتح‌اله مضطرزاده، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر انور شلماشي به سمت سرپرست اداره كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاهها و دكتر محمد عابدي، به سمت سرپرست اداره کل دفتر مالکیت فکری منصوب شد.

در اين احكام آمده: نظر به مراتب تعهد و شايستگي جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاون محترم نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري، به موجب اين حكم به سمت سرپرست اداره كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت و سرپرست اداره کل دفتر مالکیت فکری منصوب مي‌شويد.


اميد است با اتكال به خداوند متعال، ضمن برنامه‌ريزي و رعايت مقررات در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

 پيش از اين دكتر شروين اميري، رئيس اداره كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت و دكتر انور شلماشي، رئيس اداره کل دفتر مالکیت فکری بودند.

گفتني است مراسم توديع و معارفه‌اي به همين منظور روز گذشته با حضور معاون تجاري‌سازي و مديران و كاركنان دفاتر مذكور برگزار شد.

در اين مراسم با اهداي لوح سپاس و هدايا از مديران پيشين اين دفاتر تجليل و قدرداني به عمل آمد.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27