پنجشنبه 24 آبان 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

اطلاعيه

تغيير برخي عناوين طرح‌واره دانشجويان دکتري دوره تکميل ظرفيت

  • یکشنبه 21 آبان 1396
  • 1272

اداره کل تحصيلات تکميلي و آموزش‌هاي تخصصي از تغيير برخي عناوين طرح‌واره‌هاي دانشجويان دوره دکتري تکميل ظرفيت خبر داد.

اداره کل تحصيلات تکميلي و آموزش‌هاي تخصصي از تغيير برخي عناوين طرح‌واره‌هاي دانشجويان دوره دکتري تکميل ظرفيت خبر داد.

ليست جديد

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27