دوشنبه 26 آذر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

مراسم توديع و معارفه مدير امور مالي برگزار شد

  • سه شنبه 23 آبان 1396
  • 1432

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مهندس ایرج غفارزاده به سمت سرپرست اداره كل امور مالي منصوب شد.

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مهندس ایرج غفارزاده به سمت سرپرست اداره كل امور مالي منصوب شد.

صبح امروز مراسم توديع و معارفه‌اي به همين منظور و با حضور دكتر مضطرزاده، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، معاونين، مديران و روساي پژوهشكده‌ها برگزار شد.


در اين نشست ضمن معارفه مهندس ايرج غفارزاده، در سمت مدير كل امور مالي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، از خدمات مهندس مهدي نصيري، مدير كل امور مالي پيشين با اهداي لوح سپاس و هدايا تجليل و قدرداني شد.#

 

 

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27