دوشنبه 26 آذر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

جلسه شوراي مركز رشد برگزار شد

  • شنبه 27 آبان 1396
  • 1323

هشتاد و پنجمين جلسه شوراي مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

هشتاد و پنجمين جلسه شوراي مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي، در اين جلسه با خروج دو شركت فناور و تمديد استقرار هفت واحد فناور موافقت به عمل آمد.

همچنين سه شركت جديد در زمينه‌هاي صنايع غذايي، صنايع شيميايي و مكانيك و يك كارگزارفعال در زمينه خدمات تجاري‌سازي، مالكيت فكري و صادرات محصولات دانش بنيان پذيرش شدند.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27