چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

حضور مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان در نمايشگاه فناوري

  • چهارشنبه 25 مهر 1397
  • 1372

مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان در نمايشگاه فناوري درمحل نمايشگاه بين المللي شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی: مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران در يازدهمين نمايشگاه فناوري نانو درمحل نمايشگاه بين المللي از تاريخ 21لغايت 24 مهرماه  شركت کرد. 
دراين نمايشگاه مركز رشد واحدهای فناور سازمان با ارائه محصولات 16 شركت تحت پوشش خود درزمينه نانو از جمله محصولات شركت‎هاي فناوران نانو مقياس، خلاپوشان فلز، امين آسيا فناور پارس، توسعه فناوري مافوق صوت، پيام آوران فناوري فردانگر،تجهيزات سازان پيشتاز، فن آوران تجهيزات نانو آزما ، طيف گستر فراز، نانو تارپاك، نانو ماد پارس، موسسه خدمات فناوري تا بازار ايرانيان، بسپار پيشرفته شريف، تجهيزات پيشرفته آديكو و سپنتا نوين ويرا در این نمایشگاه شرکت کرد.
   شايان ذكر است محصولات شركتهاي نانو تارپاك، فناوريهاي پيشرفته مواد نانو ساختار نماد ، فن آوران تجهيزات نانو آزما، تجهيزات پيشرفته آديكو و نانو فناوران دايا در غرفه مركز به نمايش گذاشته شد.   

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27