چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

عضو هيات علمي سازمان به عنوان نايب رئيس کميته فني متناظر کدکس سازمان استاندارد انتخاب شد

  • دوشنبه 7 آبان 1397
  • 1194

عضو هيات علمي سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران به عنوان نايب رئيس کميته فني متناظر کدکس سازمان استاندارد انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر مجید جوانمرد داخلی عضو هيات علمي سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران به عنوان نايب رئيس کميته فني متناظر کدکس سازمان استاندارد ایران انتخاب شد.
سودابه یحیی‎زاده معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان استاندارد ایران بر اساس این حکم دکتر جوانمرد را به مدت 3 سال به عنوان نايب رئيس کميته فني متناظر کدکس "سیستم‎های بازرسی و صدور گواهی برای صادرات و واردات مواد غذایی ccfics" انتخاب کرد.


 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27